lördag 3 november 2007

Första intervjuerna gjorda!

I onsdags gjorde jag mina första intervjuer, tillsammans med min assistent Ashish. Det är svårt att hålla sig till en strikt metod, att fråga just de frågorna, formulerade just , i just den ordningen, men å andra sidan är ju inte det huvudsaken heller. (Även om det dels underlättar behandlingen av materialet och förbättrar kvalitén, alltså att det är mer tillförlitligt, på det insamlade materialet.)

Sex intervjuer gjorda -- vilket torde vara åtminstone en fjärdedel av det totala antalet jag kommer att göra. Jo, jag vet, jag vet; jag har fortfarande inte berättat vad det är jag undersöker här. Det kommer snart! Hoppas jag. Fortfarande. x-D

Även om jag hela tiden vetat om ämnet för uppsatsen -- Kabir, som jag nämnt tidigare --, så har jag inte varit helt på det klara exakt hur min frågeställning ska lyda; jag har inte vetat närmare bestämt vad om Kabir jag ska undersöka, skriva uppsatsen om. Det har klarnat nu, som tur är! Till saken! Vad gör du där?! Sorry, det blir i ett senare inlägg. ;-)

Avdelningar