måndag 12 november 2007

Inget till spillo!

Som tidigare nämnts, går få saker till spillo. Då människorna gett sitt, då gudarna tagit vad de velat, kommer djuren fram och tuggar glatt i sig vad som finns kvar.

Vad som inte sålts under dagen från grönsaksstånden finner även sin plats i magar. Märkte jag och Stina på vår kvällspromenad under Diwali.

Avdelningar