tisdag 16 oktober 2007

Kathak

Förra veckan kunde vi njuta av dansföreställning hemma på Ganga Mahal! Inte illa! :-) Det var Kathak-dansare.

Kathak är en traditionell, nord-Indisk dans. Genom dansen berättar man ofta en historia. Det är en berättelse som dansas fram. Mycket minspel i dansen, men ordet "minspel" säger inte riktigt tillräckligt i det här fallet. Varje blick -- hur dansarna vänder ögonen; tittar de uppåt? nedåt? åt vilken sida? --, varje handrörelse -- vilket finger har de uppåt? spretar ett annat finger ner? --, varje fot-gest betyder någonting, är en del av berättelsen.

Ni kan läsa mer om det här, eller titta på videon här.

Vet man däremot inte vad de olika gesterna betyder, så är det ju något svårare att följa med själva berättelsen.

Känner man därutöver inte till berättelsen heller, vad den handlar om, blir det ju ännu lite svårare att förstå. Och om dansarna vidare bara skildrar en del av berättelsen, istället för en helhet, så kan man ju säga att det blir svårt att helt hänga med. Det sagt, så var dansarna väldigt duktiga på att gestalta känslor, så något förstod man nog! :-D

Förutom berättelserna, `dansade de även annat'. Bland det roligaste var då tabla-spelaren och dansaren härmade varandra. Först spelade, alternativt dansade, den ena -- sen svarade den andra. Efter att han eller hon svarat, kom det en ny rytm -- och så fortsatte det. Kiva att se på, intressant att se hur olika ljud `dansades'. Eller ja, varför berättar jag det så här; ni kan ju se själva: i den första delen är det dansaren som leder och tabla-spelaren som följer; i den senare delen är det tvärtom, tabla-spelaren sätter rytmerna och dansaren upprepar.


De kommunicerade överhuvud rätt mycket med varandra, musikerna och dansarna. Kändes verkligen som en helhet; det skulle absolut inte ha fungerat (på samma sätt) med playback. :-)

Avdelningar