torsdag 29 maj 2008

"gifted children" == "andra barn"?!

Skriver som bäst på uppsats till kursen Specialpedagogiska perspektiv. (Även därför jag läste boken Att platsa i en skola för alla.) Vad jag ska skriva om är särbegåvade barn, och om deras behov av utmaningar m m i skolan. (Förresten, det är inte lätt ens att komma på en term att använda här. Termer som använts i litteraturen är bl a `övernormala', `överbegåvade', -- min personliga favorit: -- `överdängare', och, vad jag just nu upplever som det bästa, `särbegåvade'.)

Aktuellt, förresten!, i o m att regeringen här i dagarna ska offentliggöra ett PM om s k elitskolor, som ska införas på prov 2009. (Läs mer: SvD, DN)

Nu då, vart jag vill komma med det här inlägget. Till litteraturen hör även Salamancadeklarationen. Och översättaren har inte alltid följt det engelska originalet så noga. Jag var nämligen lite besviken då jag läste S., för att det inte nämndes något särskilt om särbegåvade barn. Att de, liksom barn med handikapp, kan ha särskilda behov i skolan.

I den svenska översättningen kan man bl a läsa följande:
[...] skolorna skall ge plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar. Den skall omfatta handikappade såväl som andra barn, gatubarn och barnarbetare, barn från språkliga, etniska eller kulturella minoriteter samt barn från andra eftersatta eller marginaliserade områden eller befolkningsgrupper.
(Salamancadeklarationen (PDF), artikel 3, s16)
I det engelska originalet låter det så här:

[...] schools should accomodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote or nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children form other disadvantaged or marginalized areas or groups.
(The Salamanca Statement (PDF), artikel 3, s6)
Hur får man "disabled and gifted children" till att bli "handikappade [och] andra barn"? Kan inte låta bli att undra om ordet bara `tappats bort', eller om det är medvetet utelämnat/omskrivet. Skulle vara så typiskt den svenska skandinaviska mellanmjölks-`allt ska vara så lagom och lika' + Jante mentaliteten. Att det helt enkelt är fult att sticka ut. Och, faktiskt, att det t o m kan vara värre att sticka ut genom att vara bra, än att göra det genom att ha svårt med ditt eller datt.
I den finska översättningen har man för övrigt bibehållit originalets ordalydelse: "[...] sisältyä vammaiset ja lahjakkaat lapset" ("inkludera handikappade och begåvade barn", min översättning). (14/12 2009)

Länkarna till pdf-filerna innehöll visst både ett litet stavfel. Korrigerat nu (14/12 2009).

Avdelningar