tisdag 11 mars 2008

De sju Nya dödssynderna

Ni minns de sju dödssynderna? Högmod; girighet; vällust; avund; frosseri; vrede och lättja. Har ni någon gång funderat på om de kanske är ålderdomliga? Om det idag kanske finns andra synder man borde akta sig för, snarare än de ovan nämnda? (Ibland kan man ju nästan tycka de där har blivit dygder istället.)

Det har i alla fall Vatikanen! Enligt bl a the Times och the Telegraph, så annonserade Gianfranco Girotti i söndags, i den italienska tidningen L’Osservatore Romano, de sju Nya dödssynderna! L'Osservatore Romano är Vatikanstatens semi-officiella nyhetsorgan. Det är tidningen som publicerar officiella dokument, som berättar vad de högt uppsatta tänker, tycker och gör. Och Gianfranco Girotti är biskopen som handhar tribunalen the Apostolic Penitentiary; en institution som behandlar frågor om synd och -- framför allt! -- förlåtelse.

De nya dödssynderna har, säger Girotti, en större betoning på vårt sociala ansvar -- till skillnad från de gamla, som enbart betonade individens ansvar och skyldighet. Synderna är som följer:

Det Är En Dödlig Synd Att
  • Manipulera gener
  • Utföra moraliskt dubiösa experiment på människor
  • Förorena miljön
  • Orsaka social orättvisa
  • Orsaka fattigdom [poverty]
  • Bli oanständigt rik [obscenely wealthy]
  • Använda droger
Så. Där hade ni det! :-D Hur många nya syndare skapade inte Vatikanen med dem! Innan ni blir allt för oroliga över er potentiella tid i Skärselden, så kan man nog ändå komma ihåg att detta inte torde vara några officiella synder. (Inte för att de gamla sju är det heller!, faktiskt. De är bara en konvention, men blivit något utav en allmänt känt `regel'. Men det ska jag inte gå in på nu.) De gamla hade ju också en varierande straffskala; det var olika -- alla hemska -- straff för de olika synderna. Huruvida det finns även det för de nya vet jag inte.

Min personliga favorit är nog nummer sex: Det Är En Dödlig Synd Att Bli Oanständigt Rik! En fråga man givetvis kan ställa om alla dödliga synder -- nya som gamla -- är var gränsen går. Men det känns extra luddigt gällande sexan. Oanständigt rik. Äckligt rik, liksom. När blir man det?

Och vilken är er favorit?