tisdag 11 mars 2008

Bilistens Tio Bud

Så där på tal om Vatikanen och katolska kyrkan ännu: Visste ni att Vatikanen har ett departement för `Migranter och resenärer'? Det har de nämligen. ... Visste ni att detta departement har (juni 2007) gett ut Bilistens Tio Budord? Det har det nämligen. Titta bara här. Häftigt, va! :-D

I skriften -- Guidelines for the Pastoral Care of the Road, kunde kanske översättas till något likt `Riktlinjer för den idylliska användningen av vägen' -- varnar de för att även bilen kan vara ett medel för synd. Förutom själva skriften ovan, som är rätt lång, kan ni även läsa mer om det på msnbc och Reuters.

Bilistens Tio Budord är som följer:
  1. Du skall inte döda.
  2. Vägen ska för dig vara ett medel för kommunikation mellan människor och inte [ett medel för] livsfarligt ont.
  3. Hövlighet, redbarhet och omtanke [1] hjälper dig hantera oförutsedda situationer.
  4. Var medmänsklig och hjälp din nästa som är i nöd, särskilt olycksoffer.
  5. Bilar ska för dig inte vara uttryck för makt och herravälde [2], och en orsak till synd.
  6. Övertyga medmänskligt de unga och inte så unga [3] om att de inte bör köra då de inte är i lämpligt skick för att göra det.
  7. Stöd olycksoffrens familjer.
  8. Samla skyldiga motorister och deras offer tillsammans, vid lämpligt tillfälle, så att de kan undergå den förlösande erfarenheten av förlåtelse.
  9. På vägen, skydda den sårbare.
  10. Känn ansvar för andra.
Det ni! Bah, Katolska Kyrkan ålderdomlig? Icke så! De hänger allt med. ;-) Er... Ja, nå, på vissa områden i alla fall.

Några översättningar kändes tvivelaktiga, och några bara roliga, så här är original-citaten i de fallen:
[1] "courtesy, uprightness and prudence"
[2] "expression for power and domination"
[3] "Charitably convince the young and not so young"

Avdelningar