onsdag 18 juni 2008

En `dikt' av Kabir

This is the big fight, King Ram.
Let anyone settle it who can.
Is Brahma bigger or where he came from?
Is the Veda bigger or where it was born from?
Is the mind bigger or what is believes in?
Is Ram bigger or the knower of Ram?
Kabir turns around, it's hard to see---
is the holy place bigger, or the devotee?

(Kabir ur Bijak, śabda 112)

Fritt översatt:
Det här är den stora striden, Kung Ram.
Låt den döma som kan.
Är Brahma större eller var han kom ifrån?
Är Veda större eller var den föddes ifrån?
Är tanken större eller vad den tror på?
Är Ram större eller den som känner Ram?
Kabir svänger sig omkring, det är svårt att se---
är den heliga platsen större, eller den troende?

Avdelningar