onsdag 27 augusti 2008

Vad mycket text det finns där ute

Som jag kvittrade om igår, så lämnades Kabir in till examinatorn på måndag kväll.

Bara en runda av ändringar kvar; hur mycket det blir att göra beror på feedbacken. Men till dags dato är uppsatsen 92 sidor lång --- då dock räknad från försättsblad till allra sista sidan av bilagorna.

Som en parentes kan även nämnas, att jag räknade antalet omnämnanden av Kabir i uppsatsen --- räknat ifrån samma omfång som det ovan nämnda. Medräknat är även alla ord innehållande Kabir's namn (som t.ex. Kabirvani, ie "Kabir's ord"/"the words of Kabir"). Jag är då uppe i det skrämmande höga antalet 832 omnämndanden av "Kabir"!

Gissa om läsaren kommer att vara trött på Kabir efter det?
...
Hoppeligen dröjer det inte längre än ett par veckor förrän ni får döma själva. ;-)
Som ni förstår kände jag mig lite nöjd över mig själv efter att jag lämnat in det. "92 sidor", tänkte jag, "och det i A4 sidor. Sväng på det och vik ihop, så har jag ju en mindre bok!" Men det är inte de här sidorna jag syftar på i titeln för inlägget (att det finns så mycket text där ute). Nej, jag tänker på alla de examensuppsatser och liknande som lämnas in vid universiteten.

Kabir är ju trots allt bara en C-uppsats, examensarbete i lärarutbildningen. Betydligt kortare, således, än vad en magistersuppsats skulle vara. För att inte tala om doktorsavhandlingar. Men jag tänker dröja vid just C-uppsatser och examensarbeten -- för vem läser dem? Doktorsavhandlingar publiceras ju oftare som böcker, har jag för mig. C- och ex. uppsatser finns ju även tillgängliga att låna på universiteten de är skrivna, samt, allt som oftast nu för tiden, uppe på nätet var man kan ladda ner dem. Men vem gör det? Opponenten kommer att ha läst den; examinatorn kommer att ha läst den; kanske kommer även kurskamrater eller dylikt göra det --- men sen?

Bara under år 2007, bara vid Karlstads universitet, registrerades inte mindre än 632 uppsatser -- Y, C och D alla medräknade. Och samtliga D uppsatser bör ju vara mer utförliga än Kabir. Förstå vilken massa text det finns där ute! Vad många olästa böcker det finns och skramlar bland universitetens servrar! Sida upp och sida ner av allt möjligt intressant (och annat)!

För argumentets skull kan vi anta att alla av de 632 uppsatserna kanske inte är utomordentligt välskrivna, utan några kanske är mer utav en vill-bara-bli-klar-med-detta-igååååår karaktär. Men jag är övertygad om att det finns massvis med pärlor där bland med! Pärlor för allehanda smaker, eftersom uppsatserna ju täcker alla de ämnen som undervisas på universitetet.

Och igen, detta är bara lilla Karlstad. Vad mycket text, vilka massor det blir!, ifall man tar i åtanke, säg, Stockholm, Göteborg, Lund och allt vad det finns. Ni är nyfikna? ... Klart ni är. Eller hur? Så jag tog reda på det. Då jag sökte på Diva (Academic Archive Online) för allt publicerat där under år 2007, fanns det inte mindre än 6.866 st texter. Det måste ju finnas hundratals pärlor bara där! Under 2008 har hittills 4.646 texter publicerats i hela Diva, och 367 i Karlstad allena. (Karlstads texter kan ni hitta här.)

Vilket slöseri med böcker, med texter, med tankar och arbete och allt vad det är! Allt det där som inte blir läst mer än en gång eller fem. Alla små undersökningar som gjorts men ingen kanske får reda på. ---Och inte, givetvis. De har ju ett värde i sig att de blivit utförda, skrivna; vidare har många som skrivit sina doktorsavhandlingar eller dylikt, ju säkert baserat dessa på arbeten de utfört tidigare. Men ändå! Det är ju nästan som att det borde finnas någon liten förening någonstans, som skulle vaska fram de där pärlorna och... ja, jag vet inte riktigt vad. Jag vet bara att det är allt en massa text som det finns där ute. :-)