måndag 28 juli 2008

Dags att gå till en djurpark?

"Vanligtvis besöker man djurparker under tre skeden av sitt liv; som
barn, med sina barn, och med sina barnbarn. Mellan de perioderna kan
det gå närmare femton år. Det händer saker i djurparkerna under den
tiden. Djurparker är i ständig förändring." (Jonas Wahlström i
Sommar i P1, parafraserad)

Det kan nog ligga något i det.

Börjar väl kanske bli en tio år sedan senast nu -- kanske man skulle
göra en fuling. Göra ett besök nu, före den schemalagda. Kunde nog
vara roligt!