söndag 6 november 2011

Ett farväl

En aktiv deltagare på Fotosöndag avled nyss. Träffade aldrig CJ Viberg -- annat än som @cjviberg, på Twitter och Flickr. Kan alltså inte påstå att jag kände honom. Ändå gjorde jag det. Har en upplevelse om vem han var -- och jag tyckte om honom. Hans olika, alltid så kreativa bilder har varit en stor inspiration; inte minst 52 square project. Sorgen tillhör CJ:s familj; hans nära och kära. För mig kommer han att lämna ett tomrum i gruppen, i gemenskapen Fotosöndag.

Temat för veckan, är Farväl. Hade bara en bild i huvudet. Båtar, och i synnerhet då de seglar ut ensamma, har alltid varit en bild av avsked, för mig. Ellen hjälpte till att ta bilden.

Sail on. New waters await.

Genom sina bilder har @cjviberg inspirerat mig; påverkat mig. Jag i min tur påverkar andra. Så går kedjan, och någonstans blir vi odödliga. Det bästa av oss förs vidare. Seglar vidare.

Bilden på seglet är från det tidigarenämnda 51 square project, närmare bestämt bilden #1108 - The Paperboy, he brings the news (one page only).

For the text in English, see description of the picture @ flickr.