söndag 18 september 2016

Vad är det nu du gör igen, sa du?

Det är nu snart elva månader sedan jag avslutade den senaste, mer intensiva undervisningsperioden. Efter det har jag framför allt fokuserat på forskning. Bl a genom insamling av empirí i Indien, februari till maj. Det här med att huvudsakligen fokusera på forskning (och administration, administration, administration) har sina nackdelar, åtminstone för min del. De sociala förmågorna, vars klass även i vanliga fall kan diskuteras, rostar liksom.

Så idag, när jag på ett barnkalas, i diskussion med andra föräldrar, blev tillfrågad att beskriva vad mitt arbete går ut på, så blev det en så pass lång tystnad medan jag funderade på saken att intresset hann falna innan jag mumlade något som handlade om forskningsbiten. Men under en springtur därefter kom jag på ett bättre svar.

Det är både för- och nackdelen med mitt nuvarande arbete. Ofta är det inte bara så att jag har tid på mig att svara, det krävs tid för både eftertanke och formulering. Men vardagssamtal fungerar ju inte riktigt så.

I alla fall, tänkte att det kanske är flera av er som inte heller vet riktigt vad jag sysslar med. Så. På förekommen anledning.
Jag har ett rätt roligt jobb, med två olika roller. Den första är rollen som universitetsadjunkt i religionshistoria. Vad jag framför allt sysslar med där är att undervisa i religionshistoria för blivande ämneslärare i högstadiet och gymnasiet. På mina föreläsningar går vi igenom områden som judendom, islam, hinduism och buddhism. Jag undervisar också i religionsdidaktik, d v s hur man kan resonera kring och utföra just religionsundervisning.

Den andra rollen är som doktorand i ämnesdidaktik med inriktning religion. Där är min uppgift att genom forskning fördjupa vår kunskap i hur ämnet religion i skola egentligen fungerar. Vad är det för något; varför är det; vad finns det för poäng med det; hur förverkligar man det; och hur kan man tänka annorlunda kring det.

I början sysslade jag f f a med att lära ut, men idag arbetar jag mest med forskning (vad jag, närmare bestämt, forskar på ska vi inte gå in på nu). 
Adjunkt är jag vid Karlstads universitet. Doktorand vid Stockholms universitet. Utöver det ovannämnda har jag också ett ansvar för KAU:s indienprogram och arbetar med VFU (verksamhetsförlagd utbildning). [...] Nämnde jag administration, administration, eller administration? Det blir en del sånt också. Och hantera rester. Men där emellan försöker jag hinna med att antingen forska eller undervisa. ;-)

Avdelningar