lördag 12 juni 2010

GooglEllen

Så här ser det numera ut då jag går till Google:


Ja, jag tror inte detta behöver kommenteras mer. Bilder säger mer än tusen ord, n'cest pas?


Kan väl ändå nämna att detta är möjligt tack vare att Google nyligen lagt till stöd för dylikt. Måhända för att Bing länge haft liknande. Men strunt samma varför. Huvudsaken är att Ellen nu är där.